Kauno m. 24-asis notaro biuras
Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius

Notaro atlyginimas yra skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (su vėlesniais pakeitimais), kuriuo patvirtinti NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINIEJI DYDŽIAI.

Atkreiptinas dėmesys, kad visuose Lietuvos notarų biuruose įkainiai, jeigu nėra nustatytos tam tikrų įkainių minimalios ir maksimalios ribos, yra vienodi.

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 str. įpareigoja asmenys, parduodančius prekes (paslaugas), nurodyti prekių (paslaugų) kainas jų skelbimo vietose litais ir eurais pagal perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po perskaičiavimo kurso nustatymo dienos ir tai daryti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos.

Pagrindiniai notarų įkainiai:

 

Už nekilnojamojo daikto perleidimo sutarties patvirtinimą - 0,45 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt (28,96 Eur) ir ne daugiau kaip 20 000 Lt (5 792,40 Eur).

 

Už nekilnojamojo daikto hipotekos lakšto patvirtinimą - nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt (14,48 Eur) ir ne daugiau kaip 500 Lt (144,81Eur).

Už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės: uždarosios akcinės bendrovės - 250-800 Lt (72,41–231,70 Eur).

Už vedybų sutarties patvirtinimą - 150-300 Lt (43,44–86,89 Eur).

Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau nurodyti tik sandorio patvirtinimo įkainiai. Kiekvienu konkrečiu atveju gali būti imamas atlyginimas už sandorio projekto parengimą, patikrų atitinkamose įstaigose atlikimą (siekiant užtikrinti sandorio šalių teisėtus interesus) ir kitas paslaugas. Konkrečiau apie tai galite sužinoti notaro biure.

Išsamiau apie notarų įkainius galite sužinoti čia ...  

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie