Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

NOTARŲ ATLYGINIMO DYDŽIAI NUSTATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMU IR  TAIKOMI VISUOSE NOTARŲ BIURUOSE. 

NUSTATYTI NOTARŲ ATLYGINIMO DYDŽIAI NURODYTI NEĮSKAITANT PVM , t.y. NOTARŲ ATLYGINIMO DYDŽIAI APSKAIČIUOJAMI PRIDEDANT PVM (21 proc.)


už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip

0,37 procento nuo  sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams patvirtinimą

12–27 eurai;


už nekilnojamojo daikto mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

12–27 eurai;


už nekilnojamojo daikto mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 12.3 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą, taip pat tais atvejais, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą

nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,50 procento nuo panauda duodamo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už nekilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,50 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už nekilnojamojo daikto sujungimo, jo padalijimo, žemės sklypo atidalijimo, amalgamacijos ar žemės konsolidacijos sutarties patvirtinimą

nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už nekilnojamojo daikto servituto (-ų), uzufrukto, užstatymo teisės sutarties patvirtinimą

24–100 eurų;


už naudojimosi tvarkos nekilnojamuoju daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą

24–100 eurų.

  


už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip

nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo sandorio šalių nurodytos kilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;už kilnojamojo daikto dovanojimo tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 15.4 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą

nuo 0,37 iki 0,45 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;už kilnojamųjų daiktų mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 15.5 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą

nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo mainomo daikto ar kito civilinių teisių objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;už kilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams sutarties patvirtinimą

7–20 eurų;už kilnojamųjų daiktų mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių) vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

7–20 eurų;už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo daikto vertės, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;už kilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo nuomos sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą) ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutartyje nurodytos kainos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,37 iki 0,45 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų.


  


už vertybinių popierių perleidimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą, išskyrus Įkainių sąrašo 19.4 papunktyje nurodytos sutarties patvirtinimą

0,08 procento nuo teisių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už pinigų dovanojimo tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 17.4 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą

nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo dovanojamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams sutarties patvirtinimą

7–20 eurų;


už vertybinių popierių, teisių mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

7-20 eurų;


už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,33 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už vekselio patvirtinimą

0,1 procento nuo vekselio sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už reikalavimo perleidimo sutarties ar reikalavimo patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,33 procento nuo reikalavimo dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už skolos perkėlimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,33 procento nuo skolos dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už piniginių lėšų pasidalijimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,08 iki 0,17 procento nuo piniginių lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už teisių pasidalijimo sutarties patvirtinimą

12–68 eurai.

  
 


už nekilnojamojo daikto hipotekos patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip

iki 220 000 eurų įkeičiamo objekto vertės – nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo objekto vertės, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų, o nuo 220 001 euro įkeičiamo objekto vertės – nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo objekto vertės, bet ne daugiau kaip 240 eurų;


už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą

nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo bendrosios įmonės vertės, bet ne mažiau kaip 26 eurai ir ne daugiau kaip 240 eurų;


už įkeitimo patvirtinimą

nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų;


už hipotekos (įkeitimo) reikalavimo (teisės) perleidimo sutarties patvirtinimą

0,08 procento nuo hipotekos reikalavimo (teisės) dydžio, bet ne mažiau kaip 26 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;


už prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus Lietuvos Respublikos hipotekos registre, kai hipotekos (įkeitimo) sandoris nėra keičiamas šalių susitarimu, patvirtinimą

5 eurai;


už prašymo įregistruoti (išregistruoti) hipoteką (įkeitimą) patvirtinimą

5 eurai;


už pažymėjimo apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą išdavimą (asmeniui prašant)

5 eurai.

 

 
 


už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą

nuo 0,08 iki 0,25 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio (jei toks nustatomas pagal juridinio asmens teisinę formą), bet ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;


už šiame papunktyje nurodyto steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių:labdaros ir paramos fondo

24–85 eurai;


individualios įmonės

19–68 eurai;


viešosios įstaigos, bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir (ar) asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinių dirbtuvių) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų) ir kitų, šiame Įkainių sąraše nenurodytų juridinių asmenų

24–85 eurai;


savivaldybės įmonės

36–85 eurai;


žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)

36–118 eurų;


asociacijos

36–152 eurai;


advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo institucijos

48–203 eurai;


mažosios bendrijos

48–168 eurai;


uždarosios akcinės bendrovės

60–271 euras;


akcinės bendrovės

96–304 eurai;


Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės

120–338 eurai;


komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės

120–338 eurai;


už juridinio asmens filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat už patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių

nuo 50 iki 75 procentų įkainio, nustatyto pagal juridinio asmens teisinę formą remiantis Įkainių sąrašo 25.2. papunkčiu;


už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:už juridinio asmens pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičiaus (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų šiame punkte nenurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą (kiekvieno atskirai)

5 eurai;


už juridinio asmens valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų ir parašo tikrumo paliudijimas)

8 eurai;


už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, kai:keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis

nuo 0,08 iki 0,25 procento už padidinamą ar sumažinamą įstatinio kapitalo dydį, tačiau ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;


juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas

60–169 eurai;


už Įkainių sąrašo 25.2.1–25.2.7 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų) juridinio asmens (asmenų) steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą (-us) ar pertvarkomą (-us) juridinį asmenį (-is) įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių

įkainiai, nustatyti juridinio asmens teisinei formai pagal Įkainių sąrašo 25.2.1–25.2.7 papunkčius;


už Įkainių sąrašo 25.2.9–25.2.12 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą (-us) ar pertvarkomą (-us) juridinį asmenį (-is) įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių

nuo 0,08 iki 0,25 procento nuo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio, bet ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai.

   


už testamento patvirtinimą

5–33 eurai;


už pareiškimo panaikinti testamentą patvirtinimą

7 eurai;


už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą ar jo atsiėmimą

10 eurų;


už testamento paskelbimą

5 eurai;


už pareiškimo apie palikimo priėmimą patvirtinimą

3–17 eurų;


už pareiškimo apie palikimo atsisakymą patvirtinimą

3–17 eurų;


už pareiškimo apie testamentinės išskirtinės priėmimą patvirtinimą

3–17 eurų;


už paveldėjimo teisės į nekilnojamuosius daiktus, už Europos paveldėjimo pažymėjimo parengimą ir jo patvirtintos kopijos išdavimą

0,08 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 338 eurai;


už paveldėjimo teisės į pinigines lėšas liudijimo išdavimą

0,08 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 5 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;


už Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymą,

pakeitimą ar panaikinimą ir tai patvirtinančių

dokumentų parengimą

0,04 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 6 eurai ir ne daugiau kaip 120 eurų;


už paveldėjimo teisės į šiame skyriuje nenurodytą turtą liudijimo išdavimą

5–33 eurai;


už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto likusiam sutuoktiniui liudijimo, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį nustatančio liudijimo išdavimą

5–17 eurų;


už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą

2–17 eurų;


už paveldėto turto pasidalijimo po sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių mirties sutarties patvirtinimą

pusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose;


už paveldėto turto pasidalijimo po kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 27.14 papunktyje, asmenų mirties sutarties patvirtinimą

įkainis, nurodytas Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose.

  


už preliminariosios sutarties patvirtinimą

19–101 euras;


už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą

36–85 eurai;


už rangos sutarties patvirtinimą

nuo 0,17 iki 2,7 procento nuo darbų kainos, bet ne mažiau kaip 50 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už vedybų sutarties patvirtinimą

36–101 euras;


už santuokoje įgyto turto padalijimo patvirtinimą

pusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose;

už sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus patvirtinimą

17 eurų;


už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus Įkainių sąrašo 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus sandorius, patvirtinimą

12–33 eurai;


už pavedimo sutarties patvirtinimą

10 eurų;


už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams

3–10 eurų;


už įgaliojimo patvirtinimą kitiems, nei nurodyta Įkainių sąrašo 29.9 papunktyje, fiziniams ir juridiniams asmenims

5–17 eurų;


už išankstinio nurodymo patvirtinimą

17–41 euras;


už kitų vienašalių sandorių patvirtinimą

5–17 eurų;


už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina ar sutarties objekto vertė

12–27 eurai;


už pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimą

17 eurų;


už kitų sandorių patvirtinimą

12–37 eurai.

 


už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose bei čekiuose atlikimą

nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimą

0,17 procento nuo išieškomos sumos,

bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 263 eurai;


už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išsiieškojimo pagal skolininko ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą panaikinimą

8 eurai;


už prašymo arba atsisakymo atlikti vykdomąjį įrašą patvirtinimą

3–8 eurai;


už prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą patvirtinimą

3–8 eurai;


už vykdomojo įrašo pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimą

nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo prievolės išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už Europos vykdomojo rašto išdavimą

nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų.


 


už nekilnojamojo daikto perdavimo–priėmimo dokumento patvirtinimą

10 eurų;


už jūrinio protesto priėmimą

72–203 eurai;


už vekselių ir čekių protestavimą

12–24 eurai;


už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitą

nuo 0,04 iki 0,08 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;


už liudytojo parodymų patvirtinimą

17–32 eurai;


už fakto, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimą

17 eurų;

 


už dokumento pateikimo laiko patvirtinimą

17 eurų;


už dokumento patvirtinimą pažyma (Apostille)

12 eurų;


už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą

11 eurų;


už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą, išrašo iš notarinio registro išdavimą (už vieną puslapį)

1 euras;


už parašo dokumente tikrumo paliudijimą sutikime nepilnamečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos

5 eurai;


už parašo kitame, nei nurodyta Įkainių sąrašo 31.11 papunktyje, dokumente tikrumo paliudijimą

2 eurai;


už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį)

4 eurai;


už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą

7 eurai;


už kitų, į Įkainių sąrašą neįtrauktų notarinių veiksmų atlikimą

2–33 eurai;


už privalomų pagal teisės aktus duomenų perdavimą valstybės registrams ir už surinktų lėšų administravimą bei perdavimą registro tvarkytojui

2–8 eurai.

 už sandorio projekto parengimą

12–33 eurai;


už konsultacijos suteikimą

2–48 eurai;


už dokumento kopijavimą (už vieną puslapį)

0,07 euro;


už notarinio dokumento parengimą (už vieną puslapį)

0,68 euro;


už duomenų patikslinimo iš valstybės registrų užsakymą

2 eurai.Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie