Kauno m. 24-asis notaro biuras
Laisvės al. 23-5A, LT-44311 Kaunas , tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius

DOKUMENTŲ NUORAŠŲ IR JŲ IŠRAŠŲ TIKRUMO LIUDIJIMAS

 - Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas);

 - Dokumento, kurio kopiją patvirtins notaras, originalas;

 - Jeigu tvirtintinas dokumentas sudarytas iš kelių lapų, jis privalo būti susiūtas, sunumeruotas ir patvirtintas reikalingais antspaudais ir parašais.

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie