Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

ASOCIACIOS POŽYMIAI

Čia pateikiami pagrindiniai požymiai, skiriantys Asociaciją nuo kitų teisinių formų. Remiantis šiais požymiais steigėjai gali apsispręsti, kokia teisinė forma jiems priimtiniausia.

1. Asociacijos tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

2. Tai narystės pagrindu veikianti organizacija.

3. Griežta valdymo organų atskaitingumo nariams tvarka.

4. Turi būti bent vienas vienasmenis arba kolegialus valdymo organas.

DOKUMENTAI, PATEIKIAMI STEIGIANT ASOCIACIJĄ

1.      Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.

2.      Asociacijos steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).

3.      Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).

4.      Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.

5.      Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.

6.      Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.

7.      Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas - teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.

8.      Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų" - rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.

Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie