Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

Bendrasis sutuoktinių testamentas - tai bendrą sutuoktinių valią išreiškiantis sandoris, kuriuo kiekvienas sutuoktinis po savo mirties palieka pergyvenusiam sutuoktiniui visą savo turtą, įskaitant, bet neapsiribojant - ir savo bendrosios nuosavybės dalį.

Pažymėtina, jog sutuoktiniai negali tokiu testamentu palikti tik dalį savo turto.

Tam, kad  sutuoktinis paveldėtų visą turtą po kito sutuoktinio mirties tikslinga sudaryti bendrąjį sutuoktinių testamentą.

Bendrojo sutuoktinių testamento sudarymas neeliminuoja asmenų, nurodytų LR CK 5.20 str., teisės į privalomąją palikimo dalį, t. y., palikėjo vaikai ir tėvai, kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi pusė turto dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą.

Bendrąjį sutuoktinių testamentą gali sudaryti tik sutuoktiniai. Sugyventiniai , buvę sutuoktiniai ar partnerystę įregistravę asmenys tokio testamento sudaryti negali.

Bendrasis sutuoktinių testamentas galios tik tada, jeigu bus sudarytas pas notarą (ar kitą pareigūną, kuriam įstatymai suteikia tokias teises).

Sutuoktiniai šiuo testamentu taip pat gali paskirti įpėdinį (įpėdinius), kurie paveldės turtą mirus pergyvenusiam sutuoktiniui.

Bet kuris sutuoktinis gali iki vieno iš sutuoktinių mirties atšaukti savo valios išreiškimą ta pačia tvarka, kokia buvo sudarytas testamentas. Tokiu atveju netenka galios ir kito sutuoktinio valios išreiškimas.

Bendrasis sutuoktinių testamentas netenka galios jei iki palikimo atsiradimo momento yra nutraukiama santuoka, pareiškiamas ieškinys (paduodamas prašymas) nutraukti santuoką arba sutuoktinis davė sutikimą išsituokti.

Mirus vienam sutuoktiniui, kitas sutuoktinis neturi teisės pakeisti bendrojo testamento. Jis turi teisę atsisakyti priimti palikimą.

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie