Kauno m. 24-asis notaro biuras

Vytauto pr. 87-1, LT-44238 Kaunas, tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius mindaugas.statkevicius@notarai.lt

Parduodant nekilnojamą daiktą (žemės sklypą, pastatus, butą, ar kt), notarui pateikiama:

1. Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą (neprivalomas);

2. Nuosavybės dokumentai (pirkimo-pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimas ir t.t.);

3. Jeigu parduodamas žemės sklypas - žemės sklypo planas, parengtas teisės aktų nustatyta tvarka (su žemėtvarkos antspaudu, Valstybės įmonės Registrų centro antspaudu, kuriame pažymima, kad sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje ir/arba sodų bendrijos pirmininko antspaudas);

4. Jeigu parduodamas turtas yra vienintelė šeimos gyvenamoji patalpa ir turto savininkas turi nepilnamečių vaikų, reikalingas teismo leidimas parduoti turtą;

5. Pardavėjų ir pirkėjų asmens dokumentai. Jeigu turtas įgytas santuokos metu (išskyrus dovanojimo/paveldėjimo atvejus), būtinas kito sutuoktinio dalyvavimas, nepriklausomai nuo to, kad turtas įregistruotas vieno iš sutuoktinių vardu; jeigu turtas įgytas iki santuokos sudarymo, ar paveldėjimo/dovanojimo būdu, reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas;

6. Butų (garažų, sodų) bendrijos pažyma apie atsiskaitymą;


 7. Jei turtas priklauso dalinės nuosavybės teise - notariškai patvirtintas bendrasavininkų atsisakymas pirkti parduodamą dalį pirmenybės teise.

Pardavėjai, pageidaujantys parduoti daiktą, kreipiasi į notarą, kuris Valstybės įmonėje Registrų centras telekomunikacijų įrenginiais užsako duomenų tikslinimą sandoriui, galiojantį 30 dienų. Duomenų tikslinimas atliekamas nuo 8 darbo valandų iki 3 darbo dienų (VĮ Registrų centro darbų kaina nuo 10.86,- eurų).

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie